Aktivitet i ateljen


färg, färg, mera färg. Bytt ut den lilla pensel mot en stor pensel. Hela målarytan är 90x60.