Konst på bio


Filmen berättar om konstnärens liv, konst och sentida upptäckter genom dramatiska återskapanden, filmat material av betydelsefulla platser och verk, varvat med berättelser från experter.
Sandro Botticelli mellan 1445 - 1510.