Kvällens dikt.

Det heliga rummet

Min plats är längst fram i det heliga rummet på en enkel stol.
Rak i ryggen sitter jag där och tittar framåt, andas långsamt in luften.

Kistan står mitt framför altartavlan med ett bårtäcke över sig, 
på och runtomkring finns blomsterdekorationer som rosor, liljor,
gröna kvistar och skördeax. Alla färgerna är representerade.

Klockan ringer in för begravningsakten.
Musiken börjar ljuda ut i lokalen. Stämningen är sorgsen
med eftertänksamhet.

Officianten talar utifrån texten som han fått till sig.
Melodin ATT MÖTAS OCH ATT SKILJAS spelas upp och sjungs.
En tår letar sig ut ifrån ögonvrån och rinner sakta nedför
vänster kind och följer förbi hakan längs halsen och till mitt bröst,
landar där utanpå mitt hjärta.
Mitt ögonblicks sorg.

Efter akten går vi alla tungsinta ut ifrån det heliga rummet.
Vi har skiljts åt men kommer en dag mötas igen,
tröstar vi oss med.
Alla år vi fått tillsammans  finns i våra minnen.

ATT MÖTAS OCH ATT SKILJAS