Min bok


Denna boken har sitt ursprung från tio målade porträtt. De gjordes så långt tillbaka som år 2006. De har legat förvarade i en garderob. Efter flera år började jag skriva på boken som döptes till "Villa de Rosa". Färdig och tryckt nu 2020. Jag kan säga att min själ ligger i berättelsens ord. Det var roligt att kunna beskriva de olika personerna och hitta på händelser för dem. 
Författare och ideer Marie-Louise B.Gustafsson.