Onsdagsmåleri


En mer stillsam målning. Färgfält, men fortsättning följer. 40x30.