En lyckad invigning av vår gemensamma utställning med Afrika

I våran konstgrafiska lokal i vänersborg invigde vi idag ett samarbete med afrika med en gemensam utställning. Politiker talade och knöt ihop ett vänskapsband. Högtidligt. Många av de afrikanska bladen såldes. Även deras grafiska handknutna korgar såldes.
Kategori: