Stenhjärta-Natur


Naturen ger och tar. Här ett fångat ögonblick på marken.